PRÒTESI

Les pròtesi actuen retornant l’estètica i funció a la boca, ja pot ser reconstruint o reposant dents.

Són diversos els materials que es poden utilitzar per confeccionar aquestes pròtesis. La ceràmica, metall lliure de níquel recobert de ceràmica o resines acríliques entre uns altres. Cada tipus de material té una funció i característiques, així que cadascun d’ells proporcionarà unes propietats quant a la durada, les propietats mecàniques i l’aparença estètica.

Hi ha dos tipus de pròtesi: removibles i fixes.

PRÒTESI FIXES

Són aquelles que el pacient no pot retirar-les lliurement de la seva boca. Per tant les pròtesis fixes són estables i no es mouen durant el seu ús, això aporta major comoditat al pacient. El període d’adaptació que requereix el pacient és menor que amb les pròtesis removibles.

Precisa d’una preparació dentaria que permeti col·locar el material de la restauració sense perjudicar a les dents adjacents, ni comprometre la seva higiene i manteniment. També es poden fer sobre els implants, en els quals cargolarem les dents artificials i retirarem per higienizar o reparar quan sigui necessari.

PRÒTESI REMOVIBLES

El pacient pot retirar-les lliurement de la boca, estan creades per adaptar-se a la boca del pacient i no crear cap molèstia. El pacient necessita un període d’adaptació per a aquest tipus de pròtesi ja que durant el seu ús tendeixen a moure’s. Durant aquest període d’adaptació es realitzaran els ajustos oportuns per aconseguir una correcta adaptació de la pròtesi a la boca de cada pacient. Es recomana retirar-les per a la seva adequada neteja.

INCRUSTACIONS

Les incrustacions permeten restaurar dents amb algun tipus de fissura o fractura o sobre les quals hem realitzat prèviament una endodòncia. Aquest tipus de tractament es realitza en aquells casos en els quals no hi ha un mal extens, per la qual cosa no és necessària una corona.