IMPLANTOLOGIA

La implantologia consisteix en el procés quirúrgic que s’encarrega de reemplaçar o substituir dents absents o perduts, mitjançant implants.

L’implant és l’opció més avançada, segura, còmoda i eficaç per substituir les dents absents de la boca.
Els implants són uns aditamients que la majoria estan fabricats de titani químicament pur i que una vegada col·locats dins dels ossos maxil·lars i integrats en la cavitat òssia proporcionen suport a les dents artificials que s’uniran a ells actuant com a arrels artificials.

La col·locació dels implants requereix d’un procediment quirúrgic correctament protocolitzat i habitualment es realitzen  amb una molèstia mínima o nul·la per al pacient.

Per a això en Clínica Dental Serra i Arús tenim l’última tecnologia digital 3D (TAC) a partir de la qual podem conèixer amb major precisió la quantitat i qualitat de l’os en el qual treballarem per col·locar l’implant de la forma més efectiva possible.

Minimitzar la molèstia del pacient és prioritari per a nosaltres i per això, en la gran majoria de casos, es treballa amb anestèsia local i en casos més concrets, bé per indicació facultativa o perquè ho sol·licita el pacient, es realitza la intervenció sota els efectes de la sedació.

CARGA INMEDIATA

La càrrega immediata o “dents en un dia” és una tècnica quirúrgica que permet en determinats pacients i en un únic dia, extreure les dents, posicionar els implants i col·locar una pròtesi fixa provisional sobre aquests implants.

L’equip quirúrgic-rehabilitador de Clínica Dental Serra i Arús fent ús de la tecnologia 3D s’encarregarà de determinar quan, com i on és aplicable aquesta tècnica, minimitzant els riscos i garantint l’èxit d’aquest tractament.

Aquesta tècnica és aplicable tant a casos de dents unitàries, ponts parcials, rehabilitacions totals tant superiors com a inferiors, i redueix els temps d’espera per poder rehabilitar la dent perduda, permetent al pacient recuperar d’una forma més ràpida l’estètica dental i la funció masticatòria.

CERTIFICACIÓ IMPLANTS DE GAMA ALTA

A Clínica Dental Serra i Arús col·loquem implants de gamma alta, amb resultats demostrats estadística i científicament. Per això, quan finalitza el seu tractament implantològic rebrà un carnet amb la informació sobre els implants col·locats, així com les referències corresponents a cadascun d’ells. D’aquesta manera, podrà realitzar qualsevol tipus de tractament sobre aquest implant, en qualsevol lloc del món, garantint-li l’autenticitat del material inserit en la seva boca.